Werkwijze

Een zesstappenmethode: 1. Kennismaking. 2. Voorstel. 3. Ontwerp. 4. Uitvoering. 5. Evaluatie.

Proces inzien

Proces

1. Kennismaking

Ontdek en identificeer jouw behoeften.

Meer informatie

2. Voorstel

Maak een overzicht van de genoemde wensen.

Meer informatie

3. Ontwerp

Creëer het ontwerp van het product.

Meer informatie

4. Uitvoering

Bouw jouw product volgens het ontwerp.

Meer informatie

5. Evaluatie

Controleer of alles klopt en bepaal welke aanpassingen eventueel nodig zijn.

Meer informatie

6. Afronding

Voltooiing van het product.

Meer informatie

1. Kennismaking

Een verkennend gesprek over de huidige situatie en hoe jouw nieuwe product eruit moet komen te zien.

Bespreken van de situatie

Beschrijf jouw huidige situatie, verwachtingen en wensen.

Specificeren van jouw wensen

Het is raadzaam om precies te weten wat jouw verwachtingen zijn. Bekijk inspirerende websites en benadruk kernwaarden die je wilt benadrukken. Definieer duidelijk jouw doelgroep en het belangrijkste doel van jouw website.

2. Voorstel

Een bevestiging van hoe het product eruit zal zien en wat het zal doen.

Overzicht

Op basis van jouw verwachtingen ontvang je een voorstel met een overzicht van de vereisten voor jouw product.

Offerte

Het voorstel bevat ook een offerte met de gespecificeerde kosten.

3. Ontwerp

Zodra duidelijk is hoe jouw website eruit moet zien en aan welke vereisten deze moet voldoen, wordt er een ontwerp gemaakt.

Indeling en structuur

Na goedkeuring van het voorstel wordt er een ontwerp gemaakt. Dit is een visuele weergave van jouw website zonder functionaliteiten. In overleg kan dit een enkele pagina zijn of meerdere pagina’s (zoals afgesproken in het voorstel, maar je kunt altijd om meer vragen).

Uitstraling en toon

Het ontwerp weerspiegelt de gewenste uitstraling en trends die gelden voor alle pagina’s. Na het ontwerpproces is er een evaluatiemoment om eventuele aanpassingen te maken.

4. Uitvoering

Het daadwerkelijk bouwen van het product.

Realisatie

Na goedkeuring van het ontwerp begint de bouw van de website. Op basis van het ontwerp worden de pagina’s van jouw website gebouwd met de afgesproken functionaliteiten.

Tijdsbestek

Hoe lang duurt het? Dat hangt af van het werk dat moet worden verricht. Voor een standaard website met 5 tot 10 pagina’s en basisfunctionaliteiten duurt het proces meestal enkele weken. Grotere of complexere websites, zoals e-commerce platforms met veel producten en geavanceerde functies, vergen meer tijd.

5. Evaluatie

Na implementatie is er een eerste versie van jouw product en is er ruimte voor eventuele aanpassingen of verbeteringen.

Voltooiing

Jouw product is bijna klaar. Er volgt een evaluatie waarbij je nog wijzigingen kunt aanbrengen en dingen kunt aanpassen.

Aanpassingen

Natuurlijk streven we ernaar om alles in één keer goed te doen. Vaak zijn er echter zaken die anders verlopen dan verwacht, dus is er ruimte voor aanpassingen. Dit kan betrekking hebben op de plaatsing van bepaalde elementen, kleine aanpassingen aan functionaliteiten of andere kleine wijzigingen in het ontwerp.

6. Afronding

De laatste fase van het proces: de afronding.

Resultaat

Het product is gereed. Jouw product voldoet aan jouw verwachtingen en het ontwerp. Je hebt een prachtig product dat je kunt gebruiken voor jouw onderneming.

Producttypes

Wil je meer weten over welk product het beste bij jouw behoeften past?

Bekijk de producten

Contact

Bel ons of stuur ons een bericht en vertel ons meer over jouw speifieke wensen.