Werkwijze

Een werkijze die bestaat uit een proces van zes stappen. 1. Kennismaken. 2. Voorstel. 3. Ontwerp. 4. Uitvoering. 5. Evalutatie. 6. Afronding.

Proces inzien

Proces

1. Kennismaking

Kennismaking en wensen in kaart brengen.

Lees meer

2. Voorstel

Opstellen van de verwachte kosten van de aangegeven wensen. Je ontvangt een offerte.

Lees meer

3. Ontwerp

Ontwerp maken van het product.

Lees meer

4. Uitvoering

Volgens het ontwerp wordt jouw product gebouwd.

Lees meer

5. Evaluatie

Kijken of alles klopt en wat er eventueel nog anders moet of moet worden aangepast.

Lees meer

6. Afronding

Oplevering van het product is afgerond. Je ontvangt een factuur.

Lees meer

1. Kennismaking

Allereerst een verkennend gesprek over hoe de situatie nu is en hoe jouw nieuwe product er uit moet komen te zien.

Bespreken situatie

Bespreken van de situatie waarin je je nu bevindt. Wat zijn je verwachtingen en wensen?

Specificeren wensen

Het is te adviseren al vrij precies te weten wat jouw verwachtingen zijn. Kijk naar en benoem bijvoorbeeld websites die jou aanspreken, benoem kernwaarden die volgens jou naar voren moeten komen en extra belicht moeten worden. Geef ook precies aan wie jouw doelgroep is en wat het voornaamste doel is van jouw website.

2. Voorstel

Een bevestiging van hoe het product eruit gaat komen te zien en wat het gaat doen.

Overzicht

Na duidelijk in beeld te hebben wat jouw verwachtingen zijn krijg je een voorstel, waarin een overzicht wordt gegeven van waaraan jouw product moet voldoen.

Offerte

Onderdeel van dit voorstel is een offerte waar uiteengezet wordt wat de kosten zullen zijn.

3. Ontwerp

Zodra duidelijk is hoe jouw website er uit moet komen te zien en waar jouw website aan moet voldoen, zetten we alles even op een rijtje en wordt er een ontwerp gemaakt.

Layout en structuur

Na akkoord met het voorstel wordt er een ontwerp gemaakt. Dit is een ‘platte’ versie van jouw website. Een uitsluitend visuele weergave (zonder functionaliteiten). In overleg kan dit een enkele pagina zijn, of een weergave van meerdere pagina’s (is al normaal gesproken overeengekomen in het voorstel, maar je kan altijd een verzoek tot meer maken).

Look and feel

In het ontwerp is de ‘look and feel’ van de website duidelijk zichtbaar en de trends in het ontwerp zijn representatief voor het ontwerp van alle pagina’s. Na het maken van het ontwerp is er een moment van evaluatie om eventuele aanpassingen te maken.

4. Uitvoering

De bouw van het product gaat van start.

Realisatie

Na goedkeuring van het ontwerp begint de de bouw van de website. Op basis van het ontwerp worden de pagina’s van jouw website gebouwd met de vooraf afgesproken functionaliteiten daarin verwerkt.

Tijdsbestek

Hoe lang duurt het? Dat hangt af van hoeveel werk er gedaan moet worden. Wanneer je naar een standaard website kijkt, met 5 tot 10 pagina’s en niet veel ingewikkelde functionaliteiten, dan kun je deze in een aantal weken realiseren. Grotere websites en meer ingewikkelde websites, zoals webshops met veel producten en complexere toepassingen, nemen meer tijd in beslag.

5. Evaluatie

Na de uitvoering is er een eerste versie van jouw product en is er ruimte voor eventuele aanpassingen of verbeteringen.

Voltooid

Jouw product is volgens de afspraken nagenoeg voltooid. Er rest alleen nog een evaluatie waarbij het mogelijk is nog dingen te veranderen en aan te passen.

Aanpassingen

Natuurlijk is het streven om alles meteen goed te hebben gedaan. Vaak zijn er toch dingen die anders uitwerken dan gedacht, dus is er ruimte voor aanpassingen. Zo kan het hierbij gaan om plaatsing van bepaalde elementen, kleine aanpassingen in functionaliteiten of andere kleinere aanpassingen in het ontwerp.

6. Afronding

Laatste fase van het traject, de afronding.

Resultaat

Het product is af. Jouw product is af en voldoet aan jouw verwachtingen en het ontwerp. Je hebt een mooi product dat je kan inzetten voor jouw onderneming.

Factuur

Je ontvangt de factuur.

Wil je meer weten over wat voor kosten je zoal kunt verwachten? Klik dan hieronder op ‘prijsindicatie’.

Prijsindicatie

Contact

Bel ons of stuur ons een bericht en vertel ons meer over jouw speifieke wensen.