Blog

Het nut van emailmarketing

3 min

Kosteneffectief

Alhoewel email een ‘ouderwets’ marketingmiddel is, is het nog steeds één van de meest kosteneffectieve marketingmiddelen die een bedrijf kan inzetten. Tegenwoordig ontvangen mensen echter een overvloed aan email en is het lastiger geworden mensen met email te bereiken. Daarom is het van belang dat emailmarketing een uitgedachte strategie is, wil het een return on investment leveren.

Effectieve emailmarketing strategie

Om een effectieve emailmarketingstrategie uit te voeren identificeer je eerst de doelgroep die jij wilt bereiken. Verzamel emails van deze doelgroep en denk na over het doel van de emails die jij jouw doelgroep stuurt. Het design van de emails moet conversiegericht zijn. Meet de effectiviteit van emailcampagnes doormiddel van analyse.

Wie is jouw doelgroep?

Wie wil jij bereiken met jouw emailmarketing? Zorg dat emailcampagnes zijn afgestemd op een bepaalde doelgroep. Emails voor nieuwe klanten verschillen van emails van al bestaande klanten bijvoorbeeld. Waarbij de nadruk bij de eerste groep ligt op introduceren van jouw product, ligt de nadruk bij de tweede groep ligt op aanbevelen van producten op basis van eerdere aankopen.

Verzamel emailadressen

Emailadressen kunnen verzameld worden door bijvoorbeeld een ‘abonneer’ knop op jouw website te plaatsen. Of een optie tot het aanmelden voor bepaalde emails op een persoonlijke pagina van al bestaande klanten.

Stel het doel vast van jouw emailcampagne

Is het doel van jouw emailcampagne het verkijgen van nieuwe klanten, retargeten van bestaande klanten voor het verkopen van producten? Of is het doel meer het bewust maken van een maatschappelijk onderwerp of simpelweg traffic generen voor bijvoorbeeld een blog? Stem het ontwerp van emails af op het doel dat jij wilt bereiken met jouw emailcampagnes.

Zorg voor een convesiegericht ontwerp

Design een email op een manier die het doel voorop stelt. Conversiegericht ontwerpen is van belang voor elke emailmarketing. Denk hierbij aan het gebruik van afbeeldingen, kleurgebruik etc. Lees hierover meer.

Meet en analyseer

Maak gebruik van een tool om de effecitiveit en respons van emails te meten. Meten is weten! Welke emails worden überhaupt geopend, welk emailontwerp zorgt voor de meeste traffic naar jouw website?

Conclusie

Emailmarketing is nog steeds effectief als marketingmiddel. Een voorwaarde is dat er een emailmarketingstrategie gevolgd moet worden. Bedrijven moeten duidelijk vaststellen wie hun doelgroep is, hoe zij emailadressen verzamelen en wat het specifiek doel is van hun emailmarketing. Het emailontwerp moet daarop aansluiten. Tensotte is het belangrijk de resultaten van emailcampagnes te evalueren en te meten.

Meer lezen